carina van der ham

beeldend kunstenaar  artist

text

De tijdelijkheid waarmee of wanneer iets ruimte inneemt, interesseert me. Een object dat heeft bestaan daarvan galmt de vroegere aanwezigheid soms nog lang door. Wanneer vind ik het de moeite waard om me een object te herinneren? Kan de herinnering aan een kunstwerk het kunstwerk worden? En hoe zit het dan met de betekenis van het werk als het enkel nog in de herinnering bestaat? Wat gaat er bij herinneren verloren? En wat komt er –op een later tijdstip- voor in de plaats?

 

Het werk dat ik maak gaat over dergelijke vragen.

In mijn werk is sprake van tijdelijkheid, vluchtigheid en

afwezigheid. De afwezigheid van iets beschouw ik als een ruimte die me wordt geboden om er een eigen invulling aan te geven, zowel op een mentale als op een fysieke manier.

Geluidsfragmenten, video, performance en documentatie in de vorm van boeken en brieven zijn voor mij vormen om me af te vragen wat een kunstwerk kan zijn zonder de fysieke aanwezigheid ervan. De idee dat het kunstwerk fysiek heeft bestaan –of zelfs nog steeds bestaat-, maar ook zonder ‘lichaam’ voort bestaat, interesseert me. De vorm en de betekenis van een kunstwerk verandert door het te benaderen als een herinnering.

 

Mijn onderzoek naar de verwijdering van Richard Serra’s sculptuur Tilted Arc –van 1981 tot 1989 stond dit kunstwerk op Federal Plaza in New York- heeft me naar deze vragen geleid. Ik besefte dat de sculptuur ondanks –of dankzij?- de fysieke verwijdering nog steeds bestaat. Hoe kan dat? En wat zijn de verschillen tussen het waargenomen, gedachte en herinnerde object Tilted Arc? Tilted Arc is voor mij een casestudy dat uitdrukking geeft aan wat een kunstwerk kan zijn. Door de veranderde vorm en betekenis van dit kunstwerk is het kunstwerk actueel geworden.

I am fascinated by the temporality of objects.

Sometimes, the former presence of an object can reverberate for a long time. The questions I ask myself are: when it is worth remembering an object? Can the memory of a work of art be art in itself? What can you say about the meaning of the work if a work exists in people's memories only? Which part of the object gets lost by remembering it, and will it be replaced at a later stage?

 

Temporality, volatility, and absence are typical aspects of the work I make. For me, the absence of an object is an opportunity to give your own meaning to the object, both mentally and physically. I use sound, video, performance and written documents to express my ideas and I use these forms to investigate the possible states of being of an object of art. I am interested in the idea that a piece of art can still exist even it has lost its 'body'; that is, to look at a piece of art as a memory changes both its form and meaning.

 

I investigated Richard Serra's sculpture Tilted Arc - from 1981 to 1989 it stood at Federal Plaza in New York. This investigation made me wonder about the meaning of the temporality of objects -and pieces of art in particular. Although Tilted Arc was removed in 1989, the sculpture it is still present in people's minds. What are the differences between the actual sculpture Tilted Arc, and the thought and memory of it? For me, Tlted Arc is a case study that expresses the true potential of a piece of art. With its transformation of both form and meaning, Tilted Arc is still present in 2013.